Fra data til kunde- og forretningsinnsikt

 

 

 

Om selskapet

Analysepartner er et konsulentfirma som leverer tjenester innenfor CRM-analyse, data mining og customer intelligence

Vår misjon

Analysepartner sin misjon er å anvende sin spisskompetanse og lidenskap for datamining og prediktiv analyse slik at det gir økt lønnsomhet og konkurranse-fortrinn for sine kunder

Konsulentprofil for André Grønlund

Spisskompetanse innenfor områdene CRM-analyse, datamining og customer intelligence.

Utdannet sivilingeniør fra NTNU, linje industriell matematikk – med spesialisering innenfor statistikk.

13 års  hands-on erfaring og know-how fra en rekke  analyseprosjekter, både her i Norge og internasjonalt. 

Kan bidra i både konseptutvikling, analyse/modellering, implementering og prosjektledelse.

Arbeider hovedsakelig med tema som database-dreven kundeinnsikt, segmentering, prediksjonsmodeller, churn, kryss-/mersalgsmodeller, CLV, kommunikasjons-testing,  ledelsesrapportering,  CI / analytisk CRM-strategi,

Verktøy: SAS, SQL, Excel, PowerPivot, Tableau, R, Python, KNIME.

Anbefalinger og mer informasjon finnes på LinkedIn-profil: www.linkedin.com/in/andreg

 

 

 

Coyright ® 2013 Analysepartner.com