Fra data til kunde- og forretningsinnsikt

 

 

 

Om selskapet

Analysepartner er et konsulentfirma som leverer tjenester innenfor customer analytics, data science og machine learning.

Vår misjon

Analysepartner sin misjon er å anvende sin spisskompetanse og lidenskap innen data science slik at det gir økt lønnsomhet og konkurransefortrinn for sine 

kunder

Konsulentprofil for André Grønlund

Spisskompetanse innenfor områdene customer analytics, data science og machine learning..

Utdannet sivilingeniør fra NTNU, linje industriell matematikk – med spesialisering innenfor statistikk og machine learning.

Over 15 års  hands-on erfaring som data scientict, både her i Norge og internasjonalt. 

Arbeider hovedsakelig med tema som digitalisering, kundesegmentering, prediksjon av kundeadferd, salgsmodeller, product recommendation models, kampanjeoptimalisering, churnmodeller, prospekteringsmodeller, CLV, lønnsomhetsmodeller, strategiutvikling knyttet til analytics, ACRM, AI, Big Data.

Verktøy: Python, SAS, SQL, R, Azure ML, Excel.

Anbefalinger og mer informasjon finnes på LinkedIn-profil: www.linkedin.com/in/andreg

 

 

 

Copyright ® Analysepartner AS