Fra data til kunde- og forretningsinnsikt

 

 

 

Om selskapet

Analysepartner er et konsulentfirma som leverer tjenester innenfor CRM-analyse, data mining og customer intelligence

Vår misjon

Analysepartner sin misjon er å anvende sin spisskompetanse og lidenskap for datamining og prediktiv analyse slik at det gir økt lønnsomhet og konkurranse-fortrinn for sine kunder

Tjenester

  Analysepartner leverer analysetjenester som hjelper salg- og markedsføringsledelse i sitt arbeid med å øke salget, redusere kundefrafallet og oppnå mer effektiv markedsføring og CRM.  

  Våre tjenester er:

  - Databaseanalyser

  - Segmenteringsmodeller 

  - Prediksjonsmodeller

  - Optimalisering av 1-1 aktiviteter (salg, CRM)

  - Kryss/mersalgsmodeller

  - Frafallsanalyser og prediksjon av kundefrafall

  - CLV og levetidsmodeller

  - Utvikling av automatiserte rapportering og segmenteringsløsninger

  - Data visualisering

  - Forecasting og prognosemodeller

  - Rådgivning, strategi og konseptutvikling innenfor aCRM og "Business Analytics"

  - Datamining, machine learning og Big Data prosjekter generelt

   

   

   

  Samarbeid inngås på ulike måter ut fra hva som er ditt behov::

  - Enkeltstående prosjekter og analyseoppdrag

  - Innleid konsulent / analyseresurs over lengre tid

  - Fungere som en løpende “outsourcet” analyseenhet

  - Drift og vedlikehold av modeller og faste analyser

   

  Prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med våre kunder og deres interne ressurser.

  For mer informasjon ta kontakt med André Groth Grønlund på tlf. 93428793 eller på andre.gronlund@analysepartner.com 

  Copyright ® 2013 Analysepartner.com