Fra data til kunde- og forretningsinnsikt

 

 

 

Om selskapet

Analysepartner er et konsulentfirma som leverer tjenester innenfor customer analytics, data science og machine learning.

Vår misjon

Analysepartner sin misjon er å anvende sin spisskompetanse og lidenskap innen data science slik at det gir økt lønnsomhet og konkurransefortrinn for sine 

kunder

Tjenester

  Analysepartner leverer analysetjenester som hjelper våre kunder i sitt arbeid med å øke salget, øke kundelojaliteten og generelt oppnå mer effektive markedsføring, salg og CRM-prosesser.  

  Våre tjenester er:

  - Segmenteringsmodeller 

  - Prediksjon av kundeadferd

  - Optimalisering av kunde/salgsaktiviteter

  - Kryss/mersalgsmodeller

  - Frafallsanalyser og prediksjon av kundefrafall

  - CLV og lønnsomhetssmodeller

  - Utvikling av automatiserte rapportering og segmenteringsløsninger

  - Rapportutvikling og datavisualisering

  - Forecasting og prognosemodeller

  - Rådgivning innenfor analytics, machine learning, analytisk CRM, AI, Big data

   

   

   

  Samarbeid inngås på ulike måter ut fra hva som er ditt behov::

  - Enkeltstående prosjekter og analyseoppdrag

  - Innleid konsulent / analyseresurs over lengre tid

  - Fungere som en løpende “outsourcet” analyseenhet

  - Drift og vedlikehold av modeller og faste analyser

   

  Prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med våre kunder og deres interne ressurser.

  For mer informasjon ta kontakt med André Groth Grønlund på tlf. 93428793 eller på andre.gronlund@analysepartner.com 

  Copyright ® Analysepartner AS